Förtal av Ibn Taymiyyah är förtal av Salaf

Många människor tror att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra överensstämmande Salafiyyûn förbjuder att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav besöks. Det är lögn och påhitt. Lögnen är dock inte den första mot Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) och dem. Alla som har läst Ibn Taymiyyahs böcker vet att han anser det vara föreskrivet och rekommenderat att besöka profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav så länge besöket inte innehåller synder och innovationer, såsom resor till den. Det bevisas av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna utlåtande:

Resor skall bara göras till tre moskéer: Den Heliga moskén, denna min moské och Aqsâ-moskén.”

Till skillnad från vad många tror handlar hadîthen inte bara om moskéer; den handlar om alla platser som besöks i dyrkande syfte; moskéer, gravar och dylikt. Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî sade:

På väg från Sinai-berget träffade Abû Hurayrah Abû Basrah Djamîl bin Basrah som sade till honom: ”Om jag hade träffat dig innan du åkte hade du inte åkt. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Resor skall bara göras till tre moskéer: Den Heliga moskén, denna min moské och Aqsâ-moskén.”

Rapporterad av Ahmad och andra med en autentisk berättarkedja1.

Bevisligen förstod följeslagarna hadîthen på ett allmänt sätt. Vad som bevisar det ytterligare är att det inte har rapporterats att någon av dem reste för att besöka gravar. De är alltså Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) föregångare i sakfrågan. Den som förtalar Ibn Taymiyyah förtalar Salaf (radhiya Allâhu ´anhum). Må Allâh benåda mannen som sade:

Allt gott ligger i att följa de tidigare

och allt ont ligger i att vad som innoverades av de senare

1Se ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz”, sid. 226