Förtal av följeslagarna

´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî (d. 1415)

 Fatâwâ wa Rasâ’il ash-Shaykh ´Abdur-Razzâq ´Afîfî (1/171)

Fråga: Vad är domen för att förtala en följeslagare?

Svar: Förtal av alla följeslagare överlag är otro, men att förtala en enskild följeslagare är en stor synd.