Förtal av de lärda beror på hat och villfarelse

Fråga: Förtal av de lärda är ett dåligt fenomen och beror på okunnighet. Vad säger ni om det?

Svar: Det beror inte alls på okunnighet. Det beror på hat mot de lärda och kunskapen. Den okunnige förtalar inte de lärda. Den okunnige är tyst. Handlingen beror inte på okunnighet. Den beror på villfarelse och avvikelse. Vad annars har de lärda gjort honom? Har de behandlat honom orättvist? Har de stulit hans egendom? Han hatar kunskapen som de har. Han hatar handlingen som de har. Han vill att samhället skall lämna sin religion och karaktär. De lärda motarbetar detta och avvisar honom.