Förtal av ´Â’ishah är förtal av profeten

Allâh (´azza wa djall) sade:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna. De är oskyldiga till vad de påstår om dem, [och] de skall få förlåtelse för sina synder och en frikostig belöning.”1

Alla dåliga män och kvinnor, tal och handlingar, är lämpade och passande för den dålige. Alla goda män och kvinnor, tal och handlingar, är lämpade och passande för den gode. Dessa ord är allomfattande och ingenting utesluts ur dem. De pekar som mest på att profeterna, i synnerhet de fast beslutsamma och i synnerhet deras mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är tvivelsutan den bäste av de goda, är inte lämpade för några andra kvinnor än de goda. Det innebär att förtal av ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) i den här frågan är ett förtal av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). I själva verket var det honom hycklarna avsåg med denna lögn. Bara att hon var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru bevisar att hon var god och rentvådd från denna fula anklagelse. Lägg då också till att hon var den hon var; den trovärdigaste av kvinnorna, den bästa av dem, den kunnigaste av dem, den godaste av dem! Hustru till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hon var den enda av fruarna på vars lakan uppenbarelser steg ned till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därpå uttalade Han sig konkret så att ingenting förblir oklart eller tvivelaktigt och sade:

أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

De är oskyldiga till vad de påstår om dem…”

Det åsyftar i första hand ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) och alla andra troende, kyska och oskyldiga kvinnor i andra hand.

لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

… de skall få förlåtelse för sina synder och en frikostig belöning.”

Från den givmilde Herren i paradiset vill säga.

124:26