Förtal av Ahl-us-Sunnah bevisar ens villfarelse

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Ahl-ul-Bid´as kännetecken är klara och tydliga. Deras klaraste kännetecken är deras starka fientlighet mot dem som förkunnar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar.”

Det är Ahl-ul-Bid´as mest framstående och klaraste egenskap. Du hittar ingen Râfidhî, Sûfî, politiker, Hizbî eller någon som sitter i samma båt bland lögnarna som associeras med Salafiyyah utan att han hatar Ahl-ul-Hadîth. De klarar inte ens av att höra talas om dem och framför allt inte dem som varnar för deras villfarelser och innovationer och deras lärdas innovationer. De bekämpar honom på alla möjliga sätt. De kan överträffa judarna i lögn och falska rykten.

Om du ser en person förtala Ahl-us-Sunnah så är han bevisligen en innovatör. Måhända han är en kättare. Om du ser en person förtala Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Hadîth skall du veta att de endast förtalas av en person som avviker från dem och ser ned på deras lära. Det råder det inga tvivel om. Vad annars får dem att förtala Ahl-us-Sunnah? Det enda som får dem att göra det är att de är vilsna och besitter avvikelse, vidrighet och ondska. Det är alltså ett av deras kännetecken. Det är ett av de ondas och Ahl-ul-Bid´as kännetecken. Det spelar ingen roll om de säger att de är Ahl-us-Sunnah. Tro inte på dem, de ljuger!

Många av dessa falska människor och lögnare säger att de är Salafiyyûn. De är lögnare. De säger så för att luras. De är som hycklarna som säger att de är troende och muslimer. De säger ju inte att de är otrogna och hycklare som hatar islam. De säger att de är muslimer, ber, betalar allmosor och annat medan de i själva verket bekämpar islam och hatar muslimerna. Många i dag säger att de är Salafiyyûn och det enda du kan se hos dem är hat mot och förtal av Ahl-ul-Hadîth.

Ahl-ul-Hadîth finns i Makkah, al-Madînah, Jemen, Indien, Pakistan och överallt. Den enda kontakten som dessa människor har med Ahl-ul-Hadîth är krig. De har öppet och dolt förbund med Ahl-ul-Bid´a, försvarar dem och dör för det. Det råder inga tvivel om att dessa människor är innovatörer. Det spelar ingen roll vad de kallar sig för och hur de beskriver sig själva. Det här kännetecknet avslöjar dem. De hatar dem för att de håller sig till sanningen, Qur’ânen och Sunnah. Det är mycket farligt.