Försvunnen

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

al-Qawl as-Sawâb (2/585)

Enligt Ismâ´îl bin Sa´îd sade Ahmad:

”Den försvunne är mannen som vaknar hemma och plötsligt bara försvinner. Ingen vet om han har rest iväg, satt sig på en båt som sedermera kapsejsat eller fördrivits av starka vindar eller krigat mot fienden och därmed försvunnit. Den som är på resande fot och är borta länge anses inte vara försvunnen.”