Försummad Tawhîd-undervisning är Hizbiyyûns metodik

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=WorQ_ajpD1s

Fråga: Vi gick igenom att Nûh (´alayhis-salâm) kallade sitt folk till Tawhîd i 950 år. Det finns de bland oss som säger att man inte skall ta för hårt på Tawhîd och att man inte skall splittra muslimerna och att muslimerna är i grund och botten upprättade på Tawhîd. Hur besvaras detta tvivel?

Svar: Detta motstrider sändebudens kall. Sändebuden kallade till Tawhîd och de manade till det och började med det. Sedan har vi denne som sätter käppar i hjulet för Tawhîd. Detta är Hizbiyyûns metodik. De bryr sig inte om sina gruppers och sekters metodiker. De bryr sig inte om Tawhîd och trosläran. Detta är en villfaren väg. Den motstrider sändebudens (´alayhim-us-salâtu was-salâm) väg och de lärdas och Salafs väg. Denna metodik skall ignoreras och förkastas och fördömas.

Människorna är i behov av Tawhîd-lektioner och Tawhîd-undervisning. Man faller i fel och okunnighet och många andra frågor. Om man lämnar Tawhîd-undervisning, hamnar folket i innovationer, avguderi och myter.