Förstår Ahl-us-Sunnahs lära efter al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah

Fråga: Har man förstått Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära i helhet om man har studerat och förstått boken ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”?

Svar: Ja. Den som har studerat den och förstått den har förstått Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära på ett kortfattat vis. Om han vill fördjupa sig skall han referera till de större böckerna.