Förståelsen inom religionen är grunden

Fråga: I dag talas det mycket om förståelse av de nutida frågorna (فقه الواقع ), vissa överdriver medan andra underdriver. Finns det någon föreskriven reglering i frågan? Vad finns det för bevis att Salaf besatt en sådan förståelse?

Svar: Förståelse av de nutida frågorna innebär förståelse av människornas tillstånd som de upplever. Människans tillstånd måste vara känt för att hon skall veta vad hon upplever. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anvisade denna innebörd när han skickade Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) till Jemen och sade:

Du kommer att komma till ett folk från Bokens anhängare.”

Han berättade för honom om deras tillstånd och situation. Men denna förståelse får inte alls överväldiga förståelsen inom religionen. Den får inte heller få ungdomarna och andra att bara bry sig om händelser som de inte klarar av att korrigera, om de nu ens vill korrigera dem. Förståelsen inom religionen är grunden. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”1

För att kunna tillämpa en religiös dom på människor krävs förståelse av de nutida frågorna. Du kan ju inte säga att en persons bön är ogiltig utan kunskap om att den verkligen är ogiltig, eller att hans fasta är ogiltig utan kunskap om att den verkligen är ogiltig. Men denna förståelse får som sagt inte alls överväldiga förståelsen inom religionen på så sätt att man bara läser tidningar, tidskrifter och annat och ignorerar Qur’ânen och Sunnah.

1al-Bukhârî (71).