Första fruns ultimatum

Fråga: En man har gift sig med en andra fru. Nu begär den första frun att han antingen skiljer sig från den andra eller också från henne. Vad är domen för detta?

Svar: Kvinnan har ingen rätt att hindra maken från att gifta sig med en andra fru på samma sätt som hon inte har någon rätt att begära skilsmässa. Däremot är mannen ålagd att vara rättvis med sina fruar och att han inte förtrycker dem.