Först Zakât-ul-Fitr, sedan ´Îd-bön

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/476-477)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى


”Den skall det gå väl i händer som strävar efter renhet och åkallar sin Herres namn och ber.”1

Abû Sa´îd al-Khudrî sade:

Det vill säga betalar Zakât-ul-Fitr och sedan går och ber ´Îd-bönen.”

Ibn Mas´ûd sade:

Må Allâh benåda den slav som först betalar allmosa och sedan ber.”

Därefter läste han upp ovanstående vers.

Nâfi´ sade:

Efter att Ibn ´Umar bett Fadjr på ´Îd-dagen, sade han: ”Har du betalat allmosa, Nâfi´?” Om jag svarade ja, gick han till böneplatsen, och om jag sade nej, befallde han mig att betala den omgående. Kring detta uppenbarades:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى


”Den skall det gå väl i händer som strävar efter renhet och åkallar sin Herres namn och ber.”

Samma åsikt delade Abûl-´Âliyah och Ibn Sîrîn.

Vissa problematiserar den förklaringen eftersom verserna uppenbarades i Makkah då varken ´Îd-bön eller Zakât-ul-Fitr var föreskrivna. Dock var det möjligt att Allâh uppenbarade en vers innan dess dom kom i kraft. Exempelvis sade Allâh (ta´âlâ):

وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

… detta land där du är fri att bo…”2

Suran uppenbarades i Makkah, men den omnämnda friheten utspelades först under Erövringens år.

187:14-15

290:2