Först vallfärd, sen studier

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: En man i Europa har sparat ihop en summa pengar. Ska han vallfärda med dem eller söka kunskap?

Svar: Vallfärd får inte honom att mista studier. Vallfärda först och studera därefter.