Först torkning, sen tvättning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/109-110)

134 – Jag såg min fader lägga mycket stor vikt vid att försäkra sig om att all urin runnit ut efter urinering. Efter naturligt behov torkade han sig med stenar. Därefter tvättade han sig. Han använde även vatten efter att ha försäkrat sig om att all urin runnit ut.