Först obligatorisk vallfärd, sen ed

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/746-747)

1002 – Jag frågade min fader om en person som avlägger en ed att vallfärda då han ännu inte har vallfärdat sin obligatoriska vallfärd. Han svarade:

Det är ogiltigt. Först och främst ska han börja med Allâhs plikt, därefter det han har ålagt sig själv.”

Han argumenterade med Ibn ´Umars hadîth.

1003 – Jag sade till min fader:

Men om han ändå gör det?”

Han svarade:

Enligt Ibn ´Abbâs behöver han i så fall inte vallfärda den obligatoriska vallfärden. Ibn ´Umar sade dock: ”Detta är den obligatoriska vallfärden; uppfyll din ed.”

1004 – Min fader berättade för mig: Wakî´ berättade för oss, från Sufyân, från Zayd bin Djubayr som berättade att han hörde Ibn ´Umar berätta att en kvinna frågade honom varvid han svarade:

Detta är den obligatoriska vallfärden; uppfyll din ed.”