Först missade dagar från Ramadhân, sen Shawwâl

Fråga: Får en kvinna fasta de sex Shawwâl-dagarna innan hon tar igen de missade Ramadhân-dagarna?

Svar: Shawwâl-dagarna fastas först efter att Ramadhân har fastats klart. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar i Ramadhân och därefter fullföljer den med sex dagar av Shawwâl, har fastat motsvarande ett år.”