Först Kitâb-ut-Tawhîd, sen Kashf-ush-Shubuhât

Fråga: Rekommenderar ni att man studerar ”Kitâb-ut-Tawhîd” innan ”Kashf-ush-Shubuhât”?

Svar: Man kan inte förstå ”Kashf-ush-Shubuhât” om man inte har läst ”Kitâb-ut-Tawhîd”. Dessa två böcker hör faktiskt till de väldigaste böckerna: Kitâb-ut-Tawhîd och Kashf-ush-Shubuhât.