Först Ikhwânî, sen Surûrî, sen Ikhwânî

Fråga: Är tidskrifterna ”al-Bayân” och ”as-Sunnah” Salafiyyahs tidskrifter?

Svar: Tidskriften ”al-Bayân” var utmed Salafiyyah i början. Även Muhammad Surûr skrev bra saker i början. När han därefter fäste sig vid Hizbiyyah och al-Ikhwân al-Muslimûn återgick han till sitt ursprung. Hans pedagogik är i grund och botten al-Ikhwân al-Muslimûns pedagogik. Muhammad Surûr har al-Ikhwân al-Muslimûns pedagogik ehuru han har avvikit från dem. Han skrev som sagt bra saker i tidskriften ”al-Bayân”. Därefter råkade han ut för ett återfall. Därav bör tidskriften kallas för ”al-Bid´ah” och inte ”as-Sunnah” och ”al-´Amâlah” (agentskap) och inte ”al-Bayân”.

Efter det började stora, stora, stora påhopp på Tawhîds förträffliga lärda. Han sade att de var slavar till slavar till slavar vilkas herrar är kristna. Det finns mycket dygdiga lärda – må Allâh belöna dem väl – som inte förtjänar att beskrivas så. Deras syn på prövningar, revolter och revolutioner är bättre än din, Muhammad Surûr. När har Allâh gagnat islam med revolter och revolutioner?