Först då kan fredagspredikan börja

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/346-347)

Imamen får inte påbörja sin fredagspredikan förrän det erfordrade antalet bedjare är närvarande. Enligt ash-Shâfi´î ska de vara minst fyrtio stycken. Så om han inleder predikan när de är fyrtio personer varefter antalet sjunker innan han inleder bönen, får han inte be fredagsbönen med dem – han måste be Dhuhr med dem. Och om de är fyrtio stycken när bönen börjar varefter antalet sjunker, är ash-Shâfi´îs mest korrekta åsikt att de måste vara minst fyrtio stycken bönen ut för att den ska vara giltig, precis som att en bönetid måste vara bönen ut för att den ska vara giltig. Så om en av de fyrtio försvinner från bönen innan den är klar, måste de övriga be fyra Raka´ât.

En annan åsikt säger att så länge två ber med imamen, ber de fredagsbönen.

En tredje åsikt säger att så länge en ber med imamen, ber de fredagsbönen.

al-Muzanî menar att om antalet sjunker efter att imamen har bett en Rak´ah, ber han den resterande bönen i form av fredagsbön om han så skulle avsluta den ensam. Och om antalet sjunker under första Rak´ah, ber han fyra Raka´ât om så bara en person skulle fattas. Detsamma säger Abû Hanîfah om det erfordrade antalet medverkare, precis som den person som kommer för sent till fredagsbönen; hinner han med en Rak´ah, ber han ytterligare en Rak´ah när bönen är slut, och hinner han med mindre än en Rak´ah, ber han fyra Raka´ât efter att bönen är slut.