Först då bryts fastan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 32

Faktorer som bryter fastan är kända och behöver inte nämnas. Däremot är det betydelsefullt att ta upp en viktig sak gällande fastebrytande faktorer: De bryter fastan bara om de tre villkor uppfylls:

1 – Den fastande ska veta att faktorn bryter fastan.

2 – Den fastande ska komma ihåg att faktorn bryter fastan.

3 – Den fastande ska avse att bryta fastan.

Motsatsen till vetskap är okunnighet. Om den fastande tror att det fortfarande är natt och börjar äta varvid han inser att solen är uppe, är hans fasta giltig. Och om den fastande tror att solen gått ned och börjar äta varvid han inser att solen är fortfarande uppe, är hans fasta giltig. al-Bukhârî rapporterade via Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”En mulen dag under Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid bröt vi fastan. Efter ett tag kom solen fram.”1

Om det hade varit obligatoriskt att ta igen dagen skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det.

Samma sak gäller personen som äter eller dricker oavsiktligt; hans fasta är giltig.

1al-Bukhârî (1959).