Först då blir studenten profetens arvinge

Publicerad: 2012-05-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/462)

 

Allt som nämns i den här hadîthen är obligatoriskt att undvika och hålla sig borta från. Det är det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vill från oss. Vad finns det annars för nytta av att höra dessa texter utan att det syns på våra läror, ord och handlingar? I så fall är vi precis som de okunniga. Faktum är att vi är värre. Därför är det olämpligt att vi bara känner till en texts betydelse. Det är obligatoriskt att både känna till dess betydelse och handla utmed den. Därtill är vi som Allâh har gett kunskap ålagda att varna människorna för synderna så att vi blir sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arvingar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste, handlade och kallade. Vad gäller studenten, är han inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arvinge förrän han handlar och kallar såsom han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlade och kallade. Sålunda är vi ålagda att varna våra muslimska bröder för denna handling som många människor praktiserar, nämligen att de varken säljer eller köper utan att svära vid Allâh först.