Först då blir personen en innovatör

Fråga: Har innovationen precis som otron hinder på så sätt att man inte blir innovatör bara för att man faller i en innovation på samma sätt som man inte blir otrogen bara för att man faller i otro?

Svar: Om personen inte hittar på en innovation och endast tror att den är korrekt för att han inte kan skilja på innovation och Sunnah, är han okunnig. Det skall klargöras för honom.

Om han däremot vet att den är en innovation och att den saknar grund, är han en innovatör. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som inför något oberättigat till vår religion får det avslaget.”

Den som inför är uppfinnaren. I en annan formulering sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som gör en handling som inte stämmer överens med vår religion får den avslagen.”

Den som innoverar är en innovatör även om det inte är han som har hittat på innovationen. Det enda undantaget är om personen är okunnig och inte vet att handlingen är en innovation.