Först är bäst

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)
Fath-ul-Qadîr (1/546)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

”Den första helgedom som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen.”1

Då judarna sade att Jerusalem är bättre och väldigare än Ka´bah eftersom den förstnämnda staden var profeternas refug och situerad i Heliga landet, avvisade Allâh dem och sade:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

”Den första helgedom som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen.”

Han (ta´âlâ) underströk att Ka´bah är den första helgedomen och därför också bättre än alla andra.

Det råder olika åsikter om vem som lade grunden till Ka´bah. En säger änglarna, en annan säger Âdam och en tredje säger Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Alla dessa åsikter kan kombineras på så sätt att änglarna var de första som byggde den, Âdam renoverade den och slutligen Ibrâhîm.

Bakkah är den Heliga stadens namn. Makkah är en annan benämning. Det har också sagts att Bakkah är helgedomens plats namn medan Makkah är stadens namn.

1 3:96