Först allmosa, sen testamente

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/575)

789 – Jag frågade min fader om en man som dör och lämnar efter sig 6000 silvermynt varav en tredjedel testamenteras bort. När testamentet ska verkställas betalar den utsedde inte allmosa på beloppet. Han sade:

Först ska allmosa betalas på pengarna, därefter betalas tredjedelen ut.”