Försover sig till nattbönen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: När ska jag be nattbönen om jag vaknar först efter gryningen?

Svar: Den som mister nattbönen på grund av sjukdom eller sömn kan be den på dagen. I detta fall ska han be fyra Raka´ât om han vanligtvis ber tre på natten, sex om han vanligtvis ber fem på natten. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) miste nattbönen på grund av sömn eller sjukdom, bad han tolv Raka´ât på dagen.