Försover bort bönerna under fastan

Fråga: Jag sov hela dagen och vaknade först inför ´Ishâ’. Vad är domen för den dagens fasta?

Svar: Din fasta är korrekt. Dock är det förbjudet att du försover bort bönerna. Det är inte tillåtet att slarva med bönerna på det sättet. En person som inte har någon som väcker honom till bön måste aktivera alarmet på sin väckarklocka. Efter bönen får han återgå till sömn.

Härmed vill jag upplysa mina bröder om det vissa gör när de är uppe om nätterna i onödan och sover bort dagarna. Det var inte så Salaf fastade Ramadhân. De tog vara på den dyrbara tiden genom att dyrka Allâh med bön, erinran, välgörenhet och välvilja mot skapelsen. Att tillbringa dagarna i onödigheter var däremot inte Salafs praxis.