Försörjningsplikt och dess villkor

För att försörjningen skall vara obligatorisk, måste tre villkor uppfyllas:

1 – Att de försörjda är fattiga och varken har några pengar, eller förmåga att anskaffa sig tillräckligt mycket för att inte vara i behov av försörjning utifrån.
Skulle de däremot antingen ha tillräckligt med pengar, eller vara kapabla att anskaffa sig levebröd utan denna försörjning, skall de inte försörjas.

2 – Att personen som är ålagd att försörja har tillräckligt med pengar, eller förmår att anskaffa sig det, för att kunna försörja andra. Skulle han inte ha det på så sätt att hans pengar endast räcker till honom, är han inte ålagd något. Djâbir berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Om någon av er är fattig, skall han börja med sig själv. Skulle han få något över, ger han det till sin familj. Skulle han få något över [igen], ger han det till sina släktingar.”” [1]

3 – Att försörjaren är arvinge. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

””Samma [skyldigheter vilar] på [faderns] arvinge.”” [2]


[1] Muslim (2/693).

[2] 2:233.