Försörjning av kvinnorna med vänteperioder

Dessa kvinnor är tre stycken:

Den första: Kvinnan som maken kan ta tillbaka (Radj´iyyah). Hon har rätt till försörjning och bostad.

Om den otrogne makens hustru konverterat till islam eller om den muslimska kvinnans make blir en avfälling efter att de har haft samlag, har de båda kvinnorna rätt till försörjning under vänteperioden.

Om den otrogna hustruns make konverterar till islam eller om den muslimske makens hustru blir en avfälling, har ingen av dem rätt till försörjning.

Den andra: Kvinnan som via skilsmässa eller upphävt äktenskap är helt frånskild (Bâ’in) från mannen. Hon har ingen som helst rätt till bostad. Hon har däremot rätt till försörjning om hon är gravid och inte annars.

Den tredje: Kvinnan vars make har gått bort. Hon har varken rätt till försörjning eller bostad.