Försörjning av hustrun som har ett arbete

Fråga: Är det obligatoriskt att försörja en hustru som har ett arbete?

Svar: Ja. Hennes anställning är hennes och hennes lön är hennes. Han måste försörja henne om hon så har miljarder.