Försörjning av hustrun som har ett arbete 2

Fråga: Måste maken försörja sin maka om hon arbetar med hans tillstånd?

Svar: Ja, om hon så skulle vara en miljonärska. Det är fortfarande makens skyldighet att försörja henne. Det råder inga tvivel om det. Det enda undantaget är om han har satt villkoret att hon försörjer sig själv. Muslimerna skall ju uppfylla sina villkor. Annars är han skyldig att försörja henne.