Försörjning av fru och familj är bättre än frivillig välgörenhet

al-Bukhârî sade:

55 – Hadjdjâdj bin Minhâl berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: ´Adiyy bin Thâbit underrättade mig att han hörde ´Abdullâh bin Yazîd rapportera från Abû Mas´ûd från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Om mannen försörjer sin familj och räknar med belöning blir det till en välgörenhet för hans del.”

Poängen ligger i orden ”räknar med belöning”, det vill säga belöning av Allâh (´azza wa djall). I så fall blir försörjningen till en välgörenhet för hans del. Välgörenhet till hustrun och familjen som åligger honom att försörja är bättre än frivillig välgörenhet. Ty välgörenhet till familjen är en plikt och Allâh älskar plikter mer än vad Han älskar det frivilliga. Allâh sade i den autentiska Qudsî-hadîthen:

”Min slav har inte närmat sig Mig med något som Jag älskar så mycket som det som Jag har ålagt honom.”1

1al-Bukhârî (6502).