Försörjning av barn som får skolbidrag

Fråga: Jag försörjer mina barn och står för deras skolutgifter. Jag har dock två döttrar som studerar vid universitet och får skolbidrag som täcker utgifterna. Får jag nöja mig med det och låta bli att ge dem till skillnad från deras syskon?

Svar: Ja. Om syskonen inte får skolbidrag, ger du dem det som de behöver. Om döttrarna får bidrag som täcker deras behov, ger du inte dem något då de inte är i behov. Detta hör till försörjning. Du försörjer den som inte får bidrag till skillnad från den som får bidrag och inte är i behov.