Försörja familjen eller studera?

Fråga: Jag är en student vars familj har det knapert med ekonomin. Är det bättre att jag arbetar, försörjer dem och hjälper dem eller att jag söker kunskap och går på lektioner?

Svar: Ja. Om ditt tillstånd är på det viset, så är det bättre att försörja dig själv och dem. Men om möjligt skall du göra bådadera; arbeta och när det är dags för lektion, går du till lektionen. Därefter återvänder du till arbetet. Kombinera dem.