Försök er inte på detta

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 204-206

Många dolda frågor är obegripliga, än mer omöjliga att föreställa. Vet ni inte att den begravde besöks av två änglar som sätter upp honom och utfrågar honom om hans Herre, religion och profet? Det är bekräftat från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1. Har vi rätt att fråga hur denne kan sätta sig upp med allt jord på sig och kring sig? Inte alls. Vi är bara ålagda att bekräfta. Vi betror Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vet att deras besked är sanna. Att fråga om obegripliga, dolda frågor är bara fel. Dja´far bin ´Abdillâh sade:

Vi var hos Mâlik bin Anas när en man kom och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

Hur reste Han Sig?”

Jag hade aldrig sett Mâlik ta så illa upp som den gången. Han sänkte huvudet en lång stund och grävde med sin käpp i marken så att han började svettas. Därefter lyfte han på huvudet, kastade bort käppen och sade: ”Hans beskaffenhet är obegriplig. Hans resning är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den. Jag betraktar dig endast som en innovatör.” Därefter befallde han att han körs ut.”3

Det jag vill lyfta fram här är Mâliks fras ”… och innovation att fråga om den”. Ungdomar! Försök inte begripa dolda frågor. De är bortom intellektets begreppsförmåga. Allt som är bortom intellektets begreppsförmåga måste tas emot med tro och underkastelse utan skepticism.

Ett annat exempel är Himmelsfärden. Många av oss vet att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ledde profeterna i bön på jorden för att sedermera träffa på dem i himlarna4. Har vi rätt att fråga hur han bad med dem när de samtidigt är begravda? Har vi rätt att fråga hur han dels bad med dem på jorden, dels såg vissa av dem i himlarna? Eller är det bara att visa fint uppförande med Allâh och betro det utan skepticism? Vi är skyldiga att underkasta oss och bekräfta beskedet utan skepticism. Alla dolda frågor relaterade till Allâh (´azza wa djall), Domedagen och profeterna ska accepteras utan spekulationer. Jag svär vid Allâh att den som försöker något annat kommer att falla i en ofrånkomlig fälla.

1al-Bukhârî (1369) och Muslim (2871).

220:5

3Hilyat-ul-Awliyâ’ wa Tabaqât-ul-Asfiyâ’ (6/354-355).

4al-Bukhârî (349) och Muslim (163).