Försköning i Ihrâm

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 175

834 – Jag hörde Ahmad bli frågad om att en Muhrim tittar i spegeln. Han svarade:

Det ska han inte göra om han avser försköning.”

När han blev frågad vad försköning innebär, sade han:

Att han ser ett hårstrå ligga fel och rättar till det.”

835 – Jag hörde Ahmad säga:

En Muhrim ska inte olja sitt hår med matolja.”

Jag berättade för honom om hadîthen som återberättas av Farqad, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oljade sitt hår med doftfri olja medan han befann sig i Ihrâm. Han lade ingen vikt vid den.

836 – Jag hörde Ahmad säga:

En Muhrim ska vara ruffsig, dammig och ofräsch.”