Förskönad för frieri

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/1/493-494)

2722 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om du hittar en rättfärdig man ska du gifta dig.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah och Ibn Râhûyah i ”al-Musnad” via Dâwûd bin Abî Hind, från ash-Sha´bî, från Masrûq och ´Amr bin ´Utbah som skrev till Subay´ah bint al-Hârith och frågade om hennes fall. Hon skrev tillbaka att:

”Hon födde fjorton nätter efter sin makes död. Därefter gjorde hon sig i ordning i sökan på godhet. På vägen träffade hon Abûs-Sanâbil bin Ba´kak som sade: ”Du har bråttom. Du får utgå från den längsta vänteperioden, nämligen fyra månader och tio dagar.” Hon gick till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Be om förlåtelse för mig, Allâhs sändebud!” Han sade: ”Varför?” Hon berättade vad som hade hänt varvid han sade: ”Om du hittar en rättfärdig man ska du gifta dig.”

Berättarkedjan är autentisk enligt Muslims villkor.

Ibn Kathîr nämnde flera vetenskapliga kuriosum i denna hadîth, däribland:

”Den bevisar att en kvinna får försköna sig för sin friare efter att hennes sorgeperiod är över. Hos al-Bukhârî står det: ”Varför är du förskönad för frieri?” Hos Ibn Râhûyah står det: ”Hon gjorde sig i ordning för giftermål och hade målat sig med henna.” Ma´mar berättade via az-Zuhrî: ”Hon hade kohl i ögonen.” I al-Aswads formulering står det: ”Hon var parfymerad och ordnad.”

Vad ska nu sägas av dem som menar att hela kvinnan är blygd? Vad ska de nu säga om Hâfidh Ibn Kathîrs kuriosa? Förmodligen samma gamla vanliga, nämligen att det utspelade sig innan täckelset blev obligatoriskt. Faktum är att händelsen utspelade sig efter Avskedsvallfärden, vilket fastslås hos al-Bukhârî och Muslim.