Forska inte kring ödet – du blir bara förvirrad och snurrig

Fråga: En person får tvivel kring ödet och trosrelaterade frågor. Han hatar dem och mår dåligt av dem. Är han en av de vilsna och syndiga?

Svar: Först och främst hör ödet till Allâhs hemlighet. Gå därför inte in i det. Gå inte in i det. Du är skyldig att tro på det. Gå inte in i det och ifrågasätt inte det ena och det andra. Lämna det och underkasta dig Allâh (´azza wa djall). Underkasta dig Allâh och tro på att allt som Han beslutar måste ske, att Han inte skapar något mållöst, att Allâh är vis som sätter saker och ting på rätt plats och att Allâh behandlar ingen orättvist. Underkasta dig Allâh. Gå inte in i ödesrelaterade debatter. Du kommer ändå aldrig att komma fram till något. Du blir bara förvirrad och snurrig. Det räcker att du tror på ödet och beslutet och underkastar dig Allâh (´azza wa djall). Det räcker för dig.

Angående frågor om tvivel för att undvika dem och studera dem för att undvika dem, fordras det att den troende gör det. Han skall känna till ondskan för att undvika den.

Försök dig inte på ödet och beslutet. Ju mer du går in i det desto okunnigare blir du. Varför det? Därför att det hör till Allâhs hemlighet i Hans skapelse. Allâh har inte ålagt dig att forska kring ödet och beslutet. Han har ålagt dig att handla och gett dig förmågan att handla. Handla! Att sysselsätta dig med ödet och beslutet angår inte dig. Det lämnas över till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Gör det du klarar av och lämna det du inte klarar av. Det är din uppgift. Du skall undvika ondskan och göra det goda. Det är din uppgift.