Försenade bedjare ber vidare tillsammans

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (35 B)

Fråga: Får en person som har missat en del av bönen ta igen resten med personen som ber bredvid honom?

Svar: Det vill säga om två personer som har missat en del av bönen sluter sig till den och kommer överens om att ta igen resten tillsammans där den ene leder den andre. Är det tillåtet? Vissa lärde säger ja, andra säger nej. Människan är påbjuden att ta igen det missade på egen hand. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det ni hinner med av bönen skall ni be och det ni går miste om skall ni ta igen.”1

Jag anser dock att handlingen är harmlös ehuru det är bättre att inte göra sådär. Var och en ska ta igen på egen hand. Annars finns det risk att de stör andra i omgivningen med sin högläsning. Det finns också risk att samlingen bestående av två personer växer till sig till flera bedjare varvid flera samlingsböner hålls i en och samma moské. Därför bör man inte be på det viset. Men om någon ber på det viset så är bönen giltig. Vissa lärde säger däremot att bönen är ogiltig.

1al-Bukhârî (636) och Muslim (602).