Försenad person går upp för att be missad Rak´ah när imamen kommer på samma sak

Fråga: En person hade missat en Rak´ah när han slöt sig till samlingen som bad Maghrib. Efter Taslîm kom imamen ihåg att han hade missat en Rak´ah varpå han gick upp och tog igen den. Samtidigt hade den ledde personen avslutat sin bön. Vad var han ålagd att göra? Skulle han följt imamen eller gjort Taslîm på egen hand?

Svar: Om imamen går upp för att fullända en glömd Rak´ah medan den ledde har gått upp och börjat be på egen hand, så är det upp till den ledde hur han vill göra. De lärda säger att det är upp till honom. Antingen sluter han sig till imamen eller också ber han själv. Han får göra bådadera.