Försenad bön på grund av arbete

Fråga: Vad är domen för att sinka bönen på grund av arbete?

Svar: Om bönen bara sinkas från dess första tid till dess sista tid i den bemärkelsen att den fortfarande bes i dess tid, så är det okej. Att be en bön i dess första tid är bara bra, inte obligatoriskt. Det vill säga om bönen inte bes i samling. Annars är det obligatoriskt att be i samling om inte ett giltig skäl tillåter något annat.

Däremot är det inte tillåtet att sinka bönen så att dess tid går ut. Det enda undantaget är om arbetaren är så insatt i sitt arbete att han glömmer bort bönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som försover sig till en bön skall be den när han vaknar och den som glömmer bort en bön skall be den när han kommer ihåg den.”1

Han skall be när han erinrar sig bönen. Annars är det förbjudet och otillåtet att avsiktligt sinka bönen så att dess tid går ut. En bön som bes efter dess tid är avslagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”2

Den som avsiktligt och oskäligt ber en bön efter dess tid har i själva verket inte bett alls, sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). En sådan bön är en handling som inte stämmer överens med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sak.

1al-Bukhârî och Muslim.

2Muslim (1718).