Försenad allmosa

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på allmosan på guld i en eller två månader?

Svar: Det är okej om det är på grund av behov. Exempel på ett sådant behov är att pengarna är bortom räckhåll eller att han inte har pengar för tillfället. I så fall är det okej. Han får skriva ned förseningen. Det är en skuld som han har hos Allâh (´azza wa djall).