Förse barnet med dess behov

Vad man också bör varna för, är att lära barnet att gå innan dess tid är inne. Detta orsakar att barnets ben förflyttas och blir sneda på grund av det svaga skelettet som formas ut med det.

Jag varnar dig riktigt allvarligt för att hålla barnet borta från det som det är i behov av, som skugga, sömn, mat, dryck, nysning, urinering eller tömning på blod. Det slutar med väldigt negativa konsekvenser och berör både barnet och den vuxne.