Försatsen och dess behandling

Försats är en tunn vätska som kommer obemärkt efter upphetsningen. Den kommer inte på grund av sjukdom. Den är naturlig.

Försatsen har samma dom som urinen. Det betyder att de måste tvättas bort helt. Dock måste man inte tvätta hela penisen och pungen efter urineringen. Det enda som skall tvättas är det urinbefläckade området.

Vad försatsen beträffar, så måste både penisen och pungen tvättas. Det som befläckas av försatsen behöver emellertid inte tvättas. Det räcker att det skvätts vatten på det. Skvätten går ut på att hela det befläckade området blötläggs av vatten utan att det gnuggas eller pressas. Baserat på det är försatsens orenhet mellan urinen och sperman.