Försäljning av vara innan betalning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

Fråga: Vad är domen för att köpa en vara utan att betala för den varefter en annan köpare kommer till den första köparen och erbjuder sig för att köpa samma vara för ett högre pris?

Svar: Han måste först ta emot varan.

Fråga: Så han får inte sälja den?

Svar: Han måste först ta emot den och förflytta den.