Försäljning av förbjudna varor i otrogna länder

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Får en muslim i ett otroget land sälja förbjudna varor till…?

Svar: Nej. En muslim säljer inget förbjudet, oavsett plats. När Allâh förbjuder något, förbjuder Han också dess inkomst. När Allâh förbjöd judarna sälja fett, smälte det fettet till olja och sade att de inte sålde fett för att undkomma Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) förbud. Det är inte tillåtet. Namn ändrar inte på realia.