Försäljning är inte handel

Fråga: En person köpte mark för att bygga ett hus på den. Med tiden ändrade han sig och beslöt sig för att sälja marken. Flera år efteråt såldes marken. Skulle han betalt allmosa på marken för alla dessa år?

Svar: Nej. Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på egendomar, liksom mark eller bil, som läggs ut på försäljning och sedan förblir osålda under flera års tid. Ty det är inte handel. Handel däremot ålägger allmosa. Det vill säga när man handlar med varor i profiterande syfte. Personen i frågan eftersträvar inte profit, han vill bara inte ha marken längre och bestämmer sig för att sälja den. Alltså är han inte skyldig att betala allmosa på den ehuru den förblir i flera år.

Fråga: Men om han tjänar på försäljningen?

Svar: Även om han tjänar på den. Däremot måste han betala allmosa på vinsten om den är kvar efter ett år.