Försäljaren får inte utnyttja kundens nöd och varans sällsynthet

Om försäljaren är ensam om att ha en vara eller om det finns någon som är nödställd, så får han inte sälja varan för ett högre pris än vanligt. Han skall vinna på den nödställde liksom han vinner på alla andra. Exempelvis kan människorna vara i behov av maten eller kläderna som han säljer. I det här fallet måste han sälja varorna till dem för samma pris som vanligt och de skall inte ge honom något extra.