Förrättandet av missade Rawâtib

Publicerad: 2011-07-11
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (2/116)

 

169 – Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad ´Asr och kom sedan hem till mig och bad två Rak´ât. Jag frågade honom om det och han sade: ”Jag blev för upptagen för att kunna be dem efter Dhuhr. Således bad jag dem nu.” Då sade jag: ”Ska vi ta igen dem två om vi missar dem?” Han sade: ”Nej.”

Rapporterad av Ahmad1.

Om man blir för upptagen för en Râtibah ber man den när man får tid. Detta är grundat på den allmänna betydelsen av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Den som försover sig till bönen eller glömmer den, skall be den när han kommer på den.”

Om du är upptagen med något som får dig att missa de rekommenderade bönerna i samband med Dhuhr så att det ropas till den obligatoriska bönen, tar du igen dem efter den obligatoriska bönen.

Vad gäller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Umm Salamah när hon frågade honom om man skulle ta igen de missade Rak´ât och han svarade ”Nej”, så berör det ´Asrs tid då det är en förbjuden tid. Likaså finns det ingen nytta av att be den just under denna tid. Man får skjuta upp på den till dess att solen går ned så att den förbjudna tiden upphör.

1 6/315.