Förnekarnas liknelse

Dessa människor förstår av Allâhs ankomst det de förstår av skapelsens ankomst. Detta är ren liknelse. Denna felaktiga förståelse har fått dem att förneka ankomsten och tillskriva den judendomen. Det skulle bara bekräftat denna Allâhs (ta´âlâ) egenskap liksom Salaf bekräftade den utan liknelse. Han (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

Annars kommer de även att tolka Hans hörsel och syn eftersom Allâh (ta´âlâ) har bekräftat skapelsens hörsel och syn, vilket nämns i Qur’ânen och Sunnah. Måhända säger de att de liknar Allâh vid skapelsen om de bekräftar Hans hörsel och syn. Så säger faktiskt Mu´tazilah. De tolkar hörseln och synen som kunskap bara för att inte likna Allâh vid skapelsen. Således tror de på den första delen av versen:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Ingenting är som Han…”

till skillnad från den andra:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Han som hör allt, ser allt.”

Angående Ashâ´irah och andra, så tror det på allt som står i versen. De både dementerar och bekräftar och säger att Hans hörsel och syn är olika vår hörsel och syn. Det är korrekt. Däremot är de skyldiga att tillämpa den regeln på alla egenskaper. Allâhs (ta´âlâ) ankomst är sann, men den är olik vår ankomst. Hans nedstigning till den nedersta himlen är sann och har rapporterats mångfaldigt, men den är olik vår nedstigning. Detsamma skall sägas om alla andra egenskaper. Det säger de dessvärre inte om många egenskaper. En av dem är ankomsten som de tolkar på det angivna viset. Samma förhållande har de till resningen, vilket kommer att tas upp så småningom.

142:11