Förnekade Salaf Allâhs skenben?

Var i Qur’ânen står det att Allâh har ett skenben? Det enda du har att stödja dig på är Hans (ta´âlâ) ord:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ

””Dagen då ett skenben blottas.”” [1]

Följeslagarna är oense kring denna vers förklaring huruvida den betyder att det som varit djupast dolt skall föras fram i ljuset eller att Herren (ta´âlâ)  visar Sitt skenben. Det har dock inte nämnts någon meningsskiljaktighet från följeslagarna och efterföljarna huruvida det hör till Egenskaperna eller inte.

Det finns inget i Qur’’ânen som tyder på att det är en av Allâhs egenskaper, ty Han tillskrev inte skenbenet Sig själv. Faktum är att Han nämnde det utan bilaga och i obestämd form.

De som däremot bekräftar Allâhs skenben som en av Egenskaperna på samma sätt som de bekräftar Händerna och Fingrarna, bevisar inte det med Qur’’ânens uppenbara skildring. När de bekräftar det, använder de sig av Abû Sa´îd al-Khudrîs hadîth vars autenticitet det råder samstämmighet om. Det rör sig nämligen om den långa Medlings-hadîthen vari det står följande:

””Då visar Herren Sitt skenben och de faller ned på ansikten.”” [2]

De som förstår att versen tyder på det, anser att versen ””Dagen då ett skenben blottas”” tillämpas på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

””Då visar Herren Sitt smalben och de faller ned på ansikten.””

Att det nämns i obestämd form, tyder på väldighet och storslagenhet. Det är som om Han säger att ett väldigt skenben vars angelägenhet och position är väldig och storslagen visas.


[1] 68:42.

[2] al-Bukhârî (7439) och Muslim (302).