Förmyndaren låter friaren se kvinnan avklädd

Fråga: Vad är domen för att se kvinnan man friar till?

Svar: Han får se henne. Om han och hennes förmyndare kommer överens om att han skall se henne får han se hennes ansikte och händer.

Och om han skall smygtitta på henne får han se av henne det som lockar honom till att gifta sig med henne. I så fall får det inte finnas någon överenskommelse mellan dem.

Det rör sig alltså om två situationer. Antingen är det med hennes kännedom och hennes förmyndares tillstånd – och då får han bara se hennes ansikte och händer – eller också är det utan överenskommelse och hennes kännedom – och då får han se det han klarar av att se. Det är så Djâbirs och andras hadîther skall förstås1.

Det är inte heller tillåtet att förmyndaren låter honom se henne avklädd som hon vanligtvis är i sitt eget hem.